Drukuj

 

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

ZADANIA ZAWODOWE:

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE: