Drukuj

mgr Kamila Biedrzycka

mgr inż. Jerzy Pędzisz

mgr inż. Jerzy Pędzisz

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Za nami wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:
- Aleksandra Nieciecka - przewodnicząca
- Anna Hryniszyn- zastępca przewodniczącej
- Wielgosz Kacper - zastępca przewodniczącej
- Amelia Całka- członek zarządu
- Nikola Piotrak - członek zarządu
- Natalia Tatar- członek zarządu


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została wybrana Pani Kamila Biedrzycka, a jej zastępcą Pan Jerzy Pędzisz. 

Życzymy owocnej współpracy.

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2020/2021
OPIEKUN SAMORZĄDU: Kamila Biedrzycka
Aleksandra Nieciecka - przewodnicząca
Anna Hryniszyn - zastępca przewodniczącej
Kacper Wielgosz - zastępca przewodniczącej
Amelia Całka- członek zarządu
Nikola Piotrak - członek zarządu
Natalia Tatar- członek zarządu

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:
1.działalność statutowa
2.działalność charytatywna
3.działalność kulturalno-oświatowa


Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
● czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
● pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
● doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:
•Reprezentowanie ogółu uczniów.
•Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
•Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
•Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
•Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
•Integracja społeczności szkolnej.Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.
•Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień
•Wybory  Samorządu Uczniowskiego
•Dzień Chłopaka-życzenia
•Ustalenie planu działań na cały rok.
•Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
Październik
•Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły
•Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
Listopad
•Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
Grudzień
•Życzenia z okazji Bożego Narodzenia dla wszystki
Styczeń
•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Luty
•Poczta Walentynkowa,
•Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
Marzec
•Dzień bez przemocy.
•Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
Kwiecień
•Wielkanoc– życzenia dla wszystkich
•Obchody Dnia Ziemi
Maj
•Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
Czerwiec
•1 czerwca – Dzień Dziecka
•Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
•Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.
•Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniające do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, specyficznych sytuacji).