W dniu 27 maja 2024 r. Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Wśród 48 dyrektorów z całej Polski nominację odebrała dyrektor naszej szkoły -  Pani Dorota Bajor.


Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym proponowanych przez Ministra Edukacji. Do zadań Rady należy m. in. organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dyrektorow-szkol-i-placowek-szkolnictwa-branzowego