Godziny pracy biblioteki szkolnej.

  • poniedziałek i wtorek od 8oo - 14oo
  • środa - dzień prac wewnętrznych
  • czwartek 8oo - 14oo
  • piątek od 7oo do 1300

 

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA  -  projekty naszych uczniów.

Narodowy Program Czytelnictwa

REGULAMIN BIBLIOTEKI I PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

ZASOBY

Biblioteka szkolna zajmuje dwa pomieszczenia. W jednym znajduje się wypożyczalnia i czytelnia multimedialna z ośmioma stanowiskami komputerowymi a w drugim magazyn. Księgozbiór liczy obecnie około 8 tysięcy woluminów, na który składają się wydawnictwa informacji bezpośredniej: encyklopedie, słowniki, leksykony, teksty źródłowe, lektury podstawowe i uzupełniające, literatura piękna i popularnonaukowa oraz dokumenty z życia szkoły. Biblioteka gromadzi również taśmy magnetofonowe, kasety wideo oraz dokumenty elektroniczne. Aparat informacyjny biblioteki tworzą katalogi : alfabetyczny i rzeczowy (według UKD) oraz zbiorów audiowizualnych.

KATALOG ALFABETYCZNY

Katalog ten informuje o książkach posiadanych przez bibliotekę i korzysta się z niego, jeśli znany nam jest autor i tytuł poszukiwanej książki. Karty katalogowe książek uszeregowane są w kolejności alfabetycznej według: haseł autorskich - czyli nazwiska autora (w przypadku publikacji, które mają dwóch lub trzech autorów hasłem jest zawsze nazwisko pierwszego autora) haseł tytułowych - w przypadku prac zbiorowych, wtedy hasłem jest pierwszy wyraz tytułu. W przypadku, kiedy nie pamiętamy nazwiska pierwszego autora lub tytułu pracy zbiorowej, należy szukać książki w katalogu rzeczowym w interesującej nas dziedzinie wiedzy.

KATALOG RZECZOWY

Katalog rzeczowy informuje o książkach na określony temat. Jest pomocny, gdy nie znamy autora i tytułu konkretnej książki, a poszukujemy dzieł z określonej dziedziny wiedzy. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady klasyfikacji przyjętej w bibliotece - Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, która zakłada podział wiedzy na 10 działów głównych, a w ich obrębie na coraz bardziej szczegółowe poddziały. Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

0. Dział ogólny.

1. Filozofia. Psychologia.

2. Religia. Religioznawstwo. Teologia.

3. Nauki społeczne. Prawo. Administracja.

4. Dział 4. – wolny.

5. Matematyka. Nauki przyrodnicze.                                                               

6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

7. Sztuka. Rozrywki. Sport

8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.

9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia.

Poszukiwania w tym katalogu wymagają ustalenia właściwego symbolu liczbowego dla danej dziedziny. W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu można poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza.

Obrazek dekoracyjny