Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 

im. Mikołaj Kopernika w Elblągu

adres: ul. Obrońców Pokoju 44. 82-300 Elbląg

Telefon: 55 625 64 81

E-mail: zsisiu@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook: https://www.facebook.com/ZSISIU/

 

 

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” ~Janusz Korczak

NASZA SZKOŁA

HISTORIA SZKOŁY

Rok szkolny 1962/1963 jest początkiem historii naszej szkoły. Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa powołało filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Elblągu przy ul. Mazurskiej. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniem 1 września 1963 roku przekształciło filię w samodzielną szkołę, która otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 2.W chwili utworzenia szkoły, bazę lokalową stanowiły trzy baraki drewniane mieszczące się przy ul. Mazurskiej w Elblągu zaadaptowane na sale lekcyjne, internackie, pomieszczenia biurowo-administracyjne, kuchnię, stołówkę i pomieszczenia sanitarne. Od 1 września 1964 roku do eksploatacji weszły dodatkowo dwa baraki murowane. We wrześniu 1970 roku szkoła przeniosła się do długo oczekiwanego kompleksu przy ulicy Obrońców Pokoju 44, składającego się z budynku szkoły i internatu. Szkoła dynamicznie rozwijała się w ciągu lat, kształciła pod swoim dachem absolwentów nie tylko na poziomie zasadniczym, ale również średnim. Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 lutego 1973 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika, a Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa ufundowało sztandar z okazji dziesięciolecia jej powstania. 1 września 1975 roku utworzono Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących, a rok później Technikum Budowlane dla Pracujących. Od 1 stycznia 1980 roku szkoła uzyskała nazwę Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa. Od 1 czerwca 1983 roku opiekę nad szkołą przejął Elbląski Kombinat Budowlany. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania 1 września 1983 roku przy Zespole Szkół Budowlanych utworzono Szkołę Przysposabiającą do Zawodu. Na przestrzeni lat uczniowie kształcili się w zawodach: murarz, tynkarz, malarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji żelbetowych, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, posadzkarz, mechanik maszyn budowlanych, elektromonter, dekarz-blacharz, monter rurociągów przemysłowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w wielu elbląskich firmach. Uczestniczyli we wznoszeniu większości obiektów budowlanych nie tylko w Elblągu, ale i w regionie. Przy ich udziale powstały takie obiekty, jak na przykład: Magistrala „Północ”, Szpital Wojewódzki, Dworzec PKS, Studium Nauczycielskie (budynek IV LO), Spółdzielczy Dom SM „Zakrzewo”, Przychodnia przy ul. Jaśminowej, Hotel „Atletikon”, Szkoła Podstawowa przy ul. Jasnej, Oczyszczalnia Ścieków, Szkoła Środowiskowa nr 9 „Zawada”, Hotele Robotnicze przy ul. Jaśminowej i Związku Jaszczurczego, Kryta Pływalnia przy ul. Karowej, CKiWM „Światowid”, Szkoła Muzyczna. Uczniowie brali udział w budowach wszystkich nowych osiedli mieszkaniowych w Elblągu. Młodzież czynnie włączyła się do odbudowy i uporządkowania (przez okres dziesięciu lat) miasta Kopernika, biorąc udział w „Operacji Frombork 1001”. Za udział w tej operacji nadano szkole honorowe obywatelstwo miasta Fromborka. Lata dziewięćdziesiąte to nowe kierunki kształcenia młodzieży na poziomie szkoły średniej. Od 1września 1994roku decyzją Kuratora Oświaty w Elblągu rozpoczęło działalność Technikum Zawodowe w zawodzie technik geodeta. Rok później Technikum Budowlane na podbudowie ZSB w zawodzie technik budownictwa oraz Liceum Zawodowe – renowator zabytków architektury, a w kolejnych latach LZ – technolog robót wykończeniowych w budownictwie i stolarz. 1 września 2002roku założono Liceum Profilowane o profilach: kształtowanie środowiska i usługowo-gospodarczy. Dwa lata później Liceum Uzupełniające. 1 września 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu dokonano zmiany nazwy szkoły z Zespołu Szkół Budowlanych na >Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. W roku szkolnym 2005/2006 utworzono Szkołę Policealną w zawodach technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich i renowator zabytków architektury. 1 września 2005 roku zaistniała szkoła średnia w zawodzie technik technologii drewna, a trzy lata później zaczęto kształcić uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich. Od roku 2011/12 wzbogacono ofertę kształcenia o zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a od roku szkolnego 2016/2017 o zawód technik energetyk.