Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 2020/2021szkolne koło wolontariatu

 Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. Wypełnia sumiennie dziennik wolontariusza.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Wrzesień

 • Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
 • Planujemy całoroczną pracę Klubu.
 • Akcja "Pierwszy dzwonek" - zbiórki nowych artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu naszego miasta i gminy..
 • Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne.

Październik

 • Włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne.

Listopad

 • Świąteczną Akcję dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Elblągu.

Grudzień

 • Zbiórka żywności z ramienia Banku Żywności
 • Organizacja paczki dla podopiecznego DPS w Elblągu pt: „List do Św. Mikołaja DPS Niezapominajka”
 • Organizacja zbiórki ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Styczeń

 • Udział w ramach organizacji Finału WOŚP - zbiórka na terenie szkoły do puszek.

Marzec

 • Zbiórka karmy dla elbląskiego schroniska dla zwierząt

 Czerwiec

 • Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie
 • Spotkanie z wolontariuszami