Dwie szkoły patronackie Energi Operatora w Elblągu i Słupsku otrzymały wraz z rozpoczęciem roku szkolnego po 20 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Do placówek trafiły też środki ochrony osobistej dla uczniów: maski, rękawiczki jednorazowe oraz dozowniki i płyny do dezynfekcji rąk.

MEDIA - ARTYKUŁ

 ENERGA WPSIERA SZKOŁY W ELBLĄGU I SŁUPSKU

 

Energa-Operator wspiera Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu Wsparcie w wysokości 20 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji otrzymała wraz z początkiem roku szkolnego patronacka szkoła Energi-Operatora w Elblągu. Wydarzenie odbyło się 02 września 2020r w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu. Sprzęt oraz symboliczny czek przekazała Alicja Barbara Klimiuk, prezes Energi-Operatora SA. Współpraca ze szkołą w Elblągu jest dla nas niezwykle ważna. Posiada ona klasy o profilu energetycznym, kształci więc potencjalne kadry dla energetyki. Liczymy na to, że absolwenci szkoły będą w przyszłości pracownikami Energi-Operatora. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć taką cegiełkę, która ułatwi nauczycielom kształcenie młodzieży. Ze względu na trwającą pandemię, dzięki wsparciu PKN Orlen wyposażyliśmy również placówkę w niezbędne środki ochronne – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk. Korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy spółką, a Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu widoczne są już od wielu lat. Z jednej strony uczniowie zdobywają specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, z drugiej doświadczeni energetycy mają szansę kształcić młode pokolenie, które w przyszłości zasili szeregi pracowników spółki. Spółka w okresie współpracy ufundowała stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Oprócz wsparcia finansowego otrzymali oni również możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych pozwalających poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego oraz nowoczesne rozwiązania stosowane w energetyce. Współpraca w ramach utworzonej klasy patronackiej układa się bardzo dobrze od wielu lat. Uczniowie mają szansę na comiesięczne stypendia za dobre wyniki w nauce, a także nagrody rzeczowe. Niezwykle cenne są również praktyki zawodowe, jakie umożliwia Energa-Operator. Wielomiesięczne nauczanie zdalne pokazało, jak ważne są technologie informatyczne. Dlatego też środki na zakup sprzętu komputerowego pozwolą nauczycielom w sposób efektywny realizować zajęcia. Z kolei środki ochronne pomogą przygotować szkołę do bezpiecznego prowadzenia zajęć – powiedziała Dorota Bajor, Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. Przekazane wsparcie finansowe oraz środki ochrony osobistej, to wyraz odpowiedzialności społecznej spółki za placówkę objętą patronatem. Wspomogą one szkołę w podejmowaniu wyzwań, jakie przyniósł ze sobą czas pandemii. Energa-Operator wspiera szkołę w Elblągu w ramach programu „Energia do Nauki”, którym objętych jest już 18 szkół branżowych oraz pięć uczelni wyższych z terenu jej działania. Wspierane są nie tylko szkoły i uczelnie, ale również wyróżniający się uczniowie i studenci.