ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dysponuje bogatą ofertą kształcenia zawodowego na poziomie Technikum i Branżowej Szkoły I-go Stopnia. Na szczególną uwagę zasługują klasy patronackie, m.in.:  TECHNIK ENERGETYK – klasa patronacka ENERGA-OPERATOR SA

Specjalnie dla Państwa, poprosiliśmy o wypowiedź p. Dariusza Wołukanis, Dyrektora Rejonu Dystrybucji w Elblągu ENERGA-OPERATOR SA

Czy rynek pracy wciąż czuje niedosyt wykwalifikowanych pracowników branży energetycznej?
– Zdecydowanie tak. Likwidacja szkolenia zawodowego oraz otwarcie granic spowodowało, że chętnych do pracy w branży energetycznej jest mało. Praca w zawodzie wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Praca jest trudna i odpowiedzialna.

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo objąć patronatem klasę w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług?
– Głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, wśród przyszłej – potencjalnej kadry inżynieryjno-technicznej jak również pozyskanie absolwentów do pracy w naszej firmie.

Jakie korzyści wypływają dla uczniów objętych Państwa opieką?
– ENERGA-OPERATOR SA nagradza najlepszych uczniów klasy patronackiej, stypendiami. Uczniowie mają również możliwość odbycia praktyki zawodowej oraz stażu w naszej firmie. Organizowane są wycieczki terenowe – Poligon w Bąkowie, GPZ, CDM, RDM. W związku z patronatem wyposażamy laboratoria elektroenergetyczne, dzięki temu uczniowie mogą korzystać z nowego profesjonalnego sprzętu.

Na jakie cechy młodego człowieka, niezbędne do wykonywania zawodu, szczególnie zwracacie Państwo uwagę?
– Pracowitość, sumienność i chęć podnoszenia kwalifikacji. Dobry stan zdrowia. Predyspozycje do pracy w warunkach stresu. Umiejętność podejmowania samodzielnych działań. Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i do pracy na wysokości.

Czy absolwenci ZSIŚIU znajdują u Państwa zatrudnienie i perspektywę dalszego rozwoju?
– Tak. Występują na organizowanych rozmowach kwalifikacyjnych. Zostają także naszymi pracownikami.

Jak jest zorganizowana praktyczna nauka zawodu?
– Praktyki odbywają się w cyklu miesiąca. Praktykant dostarcza ze szkoły wykaz zagadnień, które szkoła chciałaby zrealizować. Staramy się realizować te zadania, które występują w naszej firmie.

W jaki sposób chcielibyście Państwo zachęcić tegorocznych absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w ZSIŚiU w zawodzie Technik Energetyk?
– Jeśli lubisz ciekawą różnorodną pracę. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz podnosić swoje kwalifikacje, lubisz pracę w zespole, to czekamy na Ciebie

Artykuł w mediach (info.elblag.pl)