14 Czerwca Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa 
Obchodzone jest w dzień urodzin dr Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył grupy krwi ABO a w 1930 roku otrzymał za to nagrodę Nobla. Święto ustanowiono w 2004 aby uhonorować wszystkich ludzi którzy bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi darem życia jakim jest krew-HONOROWYCH DAWCÓW KRWI.

Ten szczególny dzień również jest świętowany w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Szkoła ta od kilku lat jest liderem na szczeblu W-M OO PCK w Olsztynie i w tym roku na szczeblu centralnym ZG PCK w Warszawie zajęła drugie miejsce we wskaźniku aktywności oddawanej krwi w Ogólnopolskim Turnieju „Młoda krew ratuje życie”.

W dniu 14 czerwca w Sali kameralnej SCE Światowid odbyła się gala krwiodawców za rok 2020, na której, p. Krystyna Grochowska – przedstawiciel Dyrekcji ZSIŚIU odebrała:
- Puchar ZG PCK w Warszawie za II miejsce we wskaźniku aktywności w krwiodawstwie;
- Statuetkę W-M OO PCK w Olsztynie za I miejsce w ilości oddanej krwi.
A sama Pani Krystyna Grochowska została udekorowana odznaką honorową IV stopnia PCK
Serdecznie GRATULUJEMY

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, dnia bezinteresownych bohaterów, ratujących ludzkie życie.
Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi z naszej Szkoły składamy podziękowania i życzenia:
- Nadziei – która nigdy nie zgaśnie,
- Uśmiechu i radości – aby śmiać się z ludźmi, nigdy z ludzi,
- Zdrowia i miłości – które pomogą osiągnąć wyznaczone cele i zrealizować marzenia,
- Odwagi i siły woli – aby powstać po każdym upadku,
- Jasności umysłu – aby dostrzegać nowe horyzonty,
I aby ten dzień przyniósł Wam tyle dobra ile kropli krwi dały Wasze serca dały innym sercom.
Dyrekcja ZSIŚiU
Prezes SK HDK w ZSIŚiU „Absolwent”