W dniu 19.09.2023r. (wtorek) w godz. 08.00 do 12.00 na terenie naszej szkoły odbędzie się kolejna już otwarta akcja honorowego oddawania krwi i jednocześnie pierwsza akcja w tym roku szkolnym.

XXV akcja honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU Pod hasłem: „Zostań bohaterem, Podaruj komuś życie”

Kto może oddać krew ? KAŻDY !!!, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 55 kg, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację. Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.


Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.


KAŻDY, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.


Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywna ocenę z zachowania.
Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!