SZKOLENIE. W dniu 04.10.2021r. Odbyło się szkolenie prowadzone przez przedstawiciela firmy LECA POLSKA sp. z o. o. znajdującej się w Gniewie. Firma LECA POLSKA sp. z o. o. jest wiodącym producentem materiałów budowlanych opartych na keramzycie.

Tematem szkolenia było:
Produkcja i przykłady zapraw i betonów lekkich.
Technologia i przykłady rozwiązań izolacji podłóg i posadzek.
Technologia i przykłady rozwiązań izolacji dachów i stropodachów,
„Zielone dachy” na budynkach.
W szkoleniu uczestniczyły klasy: 3c i 3 f monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie oraz 2 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie a także
1 dekarz.
Organizator spotkania Krystyna Grochowska.