Doradca zawodowy – osoba udzielająca pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu – OHP w Elblągu zorganizowało zajęcia merytoryczne dla uczniów naszej szkoły. Każdego dnia każda z klas uczestni9czyła w zajęciach z Doradztwa Zawodowego. Uczniowie pod okiem profesjonalistów pisali Biznesplan.
Biznesplan (plan biznesowy, ang. business plan) – dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu – OHP