Dn. 13 grudnia 2022r. Pan podporucznik Grzegorz Wołoszczak (prezes fundacji Obrony Praw Człowieka i Obywatela) wręczył uczniom klasy 1T certyfikaty pierwszego szkolenia. Podczas spotkania opowiadał uczniom o formacji Formoza. 

(Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego – jednostka wojskowa płetwonurków bojowych, będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych).
Wspomniał również o stanie wojennym 13 grudnia i znaczeniu wartości patriotycznych dla narodu.
Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla uczniów (książki oraz gry strategiczny). Granty w postaci książek otrzymała również szkoła, które zostaną przekazane do szkolnej biblioteki.

Dwugodzinne spotkanie było wspaniałym doświadczeniem dla uczniów klasy 1T, wychowawcy oraz Pana Konrada Kotowskiego, który był inicjatorem tego spotkania.

Panu Grzegorzowi serdecznie dziękujmy i liczymy na dalszą, owocna współpracę.

A. Gerej-Gula, K. Kotowski