4 marca w Akademii Nauk Stosowanych po raz pierwszy w Elblągu odbyła się konferencja
naukowa poświęcona osiągnięciom elbląskich inżynierów w latach 1945 – 2023 z okazji
Światowego Dnia Inżyniera. W konferencji uczestniczyli również nasi uczniowie ( 4 i 3 klasy
Technikum) członkowie Szkolnego Koła SEP.

Organizatorem konferencji było m.in. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Elbląski
oraz Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.
Uczestnicy konferencji wysłuchali wiele ciekawych wystąpień i wykładów na temat „Cyfrowe
Światy Ludzi Maszyn”, a także wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Historia, teraźniejszość i
przyszłość zawodu inżyniera”.
Jednym z pytań, które się przewinęło wśród uczestników konferencji było: co dzisiaj oznacza
być dobrym inżynierem (technikiem) ?
Dobry inżynier (technik) to przyszłość, to jest sprostanie oczekiwaniom, jakie stoją przed
nami. Dobry inżynier powinien być otwarty na potrzeby innych i wykorzystywać swoją wiedzę
techniczną do ulepszenia tego świata, by wszyscy mogli z tego później korzystać.