CIEŚLA

ekspert od montażu drewnianych konstrukcji dachowych i elementów budowli

KWALIFIKACJA

  • Wykonywanie robót ciesielskich

Absolwent – jest przygotowany do:

  • przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu,
  • wykonywania konstrukcji drewnianych,
  • wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych,
  • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.