W dniu 11 maja nasi energetycy z klas IIIT i IVT, członkowie szkolnego koła SEP „Młody Energetyk” uczestniczyli w konferencji naukowej „Przemysł Przyszłości” zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych i Warmińsko – Mazurską Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości.


Podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące Przemysłu 5.0. Głos w tej
sprawie zabierali m.in. wykładowcy ANS, ale także przedstawiciele Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości, spółki IBPM czy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Konferencja przybliżyła naszym uczniom (przyszłym energetykom) problematykę
przemysłu przyszłości, a szczególnie temat Przemysłu 4.0 i 5.0. Było wiele
ciekawych referatów z zakresu automatyzacji, sztucznej inteligencji, a także
referatów wskazujących kierunki rozwoju dla firm.
Jerzy Pędzisz