GRATULACJE ! Uczeń Michał Popiołek wyróżnia się na tle uczniów wysoką wrażliwością na problem i potrzeby w zakresie ochrony środowiska i ekologii.


Charakteryzuje się dużą świadomością ekologiczną. Wielokrotnie uczestnictwem i zaangażowaniem potwierdza potrzebę działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę  i recykling. Aktywnie zachęca rówieśników do udziału w tak szczytnym celu. Postawą, aktywnie propaguje pozytywne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego.