WIZAŻ

NASZE TALENTY
Dominik Suchodolski z klasy 1 technikum usług fryzjerskich podjął wyzwanie i wziął udział w konkursie: Dreamsy dla podopiecznych Fundacji ERBUD – świat Cię usłyszy i zobaczy!

500+

Rodzina 500 plus
Rządowy program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

FESTYN GOZ

REGULAMIN
odbioru posegregowanych odpadów i rzeczy używanych
w ramach imprezy „FESTYN GOZ nie marnuj, napraw, wymień”
Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu

W piątkowe popołudnie nasze uczennice z klasy 1 technikum usług fryzjerskich, pokazały swoje umiejętności podczas festynu „Nad Jarem”.

31 maja 2022 – Światowy Dzień Bez Tytoniu
Światowy Dzień Bez Tytoniu został ustanowiony przez państwa członkowskie Światowej Organizacji
Zdrowia w 1987 roku, aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniu oraz powodowane przez nią
choroby i zgony.

EkoEnergetyka” – współpraca ZSIŚiUPolitechniką Gdańską

Od 2021r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską. W ramach podpisanego porozumienia przeprowadzane są konsultacje wdrażanych programów nauczania z przedmiotów ścisłych i zawodowych, uczniowie łączą naukę w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Ponadto wykładowcy uczelni dzielą się swoim doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami szkoły.