Łączy Nas Pamięć

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim wypada w drugiej połowie kwietnia, a dokładniej 19.04. Jednym z nieodłącznych elementów tego dnia są żółte żonkile. Co te kwiaty mają właściwie symbolizować? 

Fundusze Norweskie

Konkurs plastyczno-cyfrowy dla szkół „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Uczeń klasy 2T Mateusz Kozłowski bierze udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Stylizacja i wizaż

Prace wykonywane przez uczennice 2 klas szkoły branżowej I stopnia na zajęciach stylizacji i wizażu.
Temat projektu : Rysunek i projekt graficzny kształtu sylwetki i stylizacji z uwzględnieniem zarysu fryzury. Stylizacja dla bizneswoman, przedszkolanki, pracownicy banku,stylistki. Joanna Polecka

Zbiórka żywności

“Święta godne, a nie głodne”.
15 marca Bank Żywności w Elblągu rozpoczyna Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Ze względu na pandemię zbiórka będzie miała taki charakter jak przez Bożym Narodzeniem – w sklepach będą stały oznakowane wózki, do których można będzie wkładać zakupione w sklepie produkty.
Zbiórka organizowana przez Banki Żywności odbywa się pod hasłem “Święta godne, a nie głodne”.

Plakat akcji

Nasi drodzy!
Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc!
Zwróciło się do Nas z prośbą nowe DPS , do którego trafiło kilkanaście osób niepełnosprawnych po wieloletniej izolacji domowej.
Dla jednego z mężczyzn, który oprócz ogromnej chęci kontaktów z innymi uczestnikami, potrzebujemy:

Hufiec Pracy w Elblągu

W Hufcu Pracy w Elblągu rozpoczęły się przygotowania do stażu zagranicznego "Inwestycja w przyszłość - droga do kariery". Grupa 9 fryzjerów będzie pogłębiała i poszerzała swoją wiedzę i umiejętności w hiszpańskiej Ubedzie. Młodzież odbyła już zajęcia z przygotowania kulturowego oraz z doradcą zawodowym. Obecnie trwa realizacja kursu języka hiszpańskiego 70h/ osobę.