Zielony Budżet Elbląga 2021

Społeczność szkolna ZSIŚiU w pierwszym tygodniu września przyłączyła się do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt w ramach Programu Zielony Budżet Elbląga 2021.
Głosowanie odbyło się w formie papierowej poprzez złożenie głosu.
Dziękujemy

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 Wolontariat ZSIŚiU organizuje akcję „Pierwszy dzwonek”, która ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży z placówek, tj.: Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu oraz Placówka, Opiekuńczo-Wychowawcza "Orle Gniazdo" w Marwicy.

Jeśli chcesz sprzedać lub odkupić od kolegów/koleżanek, używane podręczniki szkolne - to zapraszam do biblioteki szkolnej (I piętro). Biblioteka szkolna w dniach od 01-10.09.2021 roku, organizuje kiermasz używanych podręczników szkolnych. Kiermasz odbywać się będzie w bibliotece, w czasie godzin pracy nauczyciela.

BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW

INFORMUJEMY, ŻE BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG W ELBLAGU ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
30.07.2021;  06.08.2021;  11.08.2021.

BADANIA BĘDĄ PRZEPROWADZANE W TYCH DNIACH OD GODZ. 14.30 TYLKO DLA UCZNIÓW. W ZWIĄZKU Z TYM ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KONKRETNY DZIEŃ.

ADRES:

CENTRUM MEDYCYNY PRACY
ul. PESTALOZZIEGO 6A
82-300 ELBLĄG
TEL. 55 641 20 05

Listy wyników rekrutacji:

DEKARZ – LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

II STOPIEŃ BRANŻOWEJ SZKOŁY

Rekrutacja trwa ...

Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej (podjęcie nauki od roku 2012/2012) do kontynuacji nauki w nowej Branżowej Szkole II stopnia

ZAWODACH:

  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Fryzjer
  • Stolarz

Możliwość dalszego kształcenia w zawodach: 

  • Technik technologii drewna 
  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • Technik usług fryzjerskich

PREZENTACJA 

ULOTKA