Dzięki uprzejmości elbląskiego Ochotniczego Hufca Pracy, uczniowie klasy 2 stolarz mieli okazję skorzystać z atrakcji organizowanych przez CSarena w Elblągu. Po kilkudziesięciu minutach wspaniałej zabawy, z uśmiechami na twarzach i kilkoma siniakami „postrzałowymi” wracamy do pracy i nauki.

Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji uczniowie na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego mogli uczestniczyć w "nieco innych lekcjach".

STARE MIASTO

Klasa 1T (Technik Energetyk / Technik Usług i Systemów Energii Odnawialnej) pod opieką specjalisty Pani Joanny Pawlukowicz i wychowawcy klasy uczestniczyła w lekcji historii na Starym Mieście w Elblągu. Uczniowie z mapą Elbląga musieli odnaleźć 22 punkty i odpowiedź na pytania z nimi związane.

Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie usługi, z których
już dziś mogą skorzystać zarówno uczniowie (do 19 r. życia) jak również
rodzice, przy spełnieniu określonych warunków. 

OLIMPIADA

ZOSTALIŚMY FINALISTAMI OLIMPIADY ZWOLNIENIE Z TEORII i zdobyliśmy międzynarodowe certyfikaty. Gratulujemy uczniom klasy 4T Michałowi Popiołkowi i Jakubowi Szczerba.

JĘZYK OBCY

26 września został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. Podsumowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Prace naszych uczniów: