Każdy serwis internetowy stworzony w Joomla może przystąpić do Klubu Dostępnych Stron - Joomla! Accessibly Club. Przedstawiamy regulamin Klubu.

Regulamin Klubu Dostępnych Stron - Joomla!Accessibly Club

 1. Celem Klubu Dostępnych Stron - Joomla! Accessibly Club jest promocja dostępności przestrzeni cyfrowej, mobilizowanie wydawców witryn do podejmowania systematycznych wysiłków na rzecz poprawy dostępności swoich serwisów oraz podnoszenie świadomości standardów określonych w wymaganiach WCAG 2.0.
 2. Do Joomla! Accessibly Club może przystąpić każdy wydawca serwisu internetowego opartego na Joomla pod warunkiem, że:
  • zapewni zgodność swojej witryny z wymogami WCAG 2.0 co najmniej na poziomie A,
  • opublikuje w serwisie oficjalne (urzędowe) Oświadczenie o dostępności zgodne z wymogami WCAG 2.0.
 3. Momentem przystąpienia do Joomla! Accessibly Club jest opublikowanie Oświadczenia o dostępności, o którym mowa powyżej, i oznaczenie serwisu logo Klubu Dostępnych Stron.
 4. Za rzetelność swojego Oświadczenia o dostępności wydawca serwisu odpowiada przed jego użytkownikami. Umieszczenie w serwisie logo Klubu Dostępnych Stron nie oznacza, że Projekt Kuźnia Dostępnych Stron, ani partnerzy Projektu - Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO poświadczają zgodność oświadczenia z rzeczywistością.
 5. Wydawca serwisu, który przystąpił do Klubu Dostępnych Stron ma prawo opublikować wizytówkę serwisu w katalogu Klubu Dostępnych Stron, publikowanym na stronie projektu.
 6. Umieszczenie wizytówki serwisu w katalogu Klubu Dostępnych Stron jest bezpłatne.
 7. Projekt Kuźnia Dostępnych Stron wystawi i prześle na adres Wydawcy serwisu zgłoszonego do Klubu Dostępnych Stron certyfikat poświadczający przynależność do Klubu.
 8. Projekt Kuźnia Dostępnych Stron i partnerzy Projektu - Fundacja PCJ Otwarte Źródła oraz Spółdzielnia Socjalna FADO - zastrzegają sobie prawo wezwania wydawcy serwisu do usunięcia insygniów Klubu Dostępnych Stron w przypadku stwierdzenia, że serwis nie spełnia podstawowych wymagań WCAG 2.0.
 9. Wezwanie, o którym mowa w punkcie powyżej, może być wystosowane najwcześniej miesiąc po uprzednim zwróceniu Wydawcy serwisu uwagi na zauważone naruszenia wymogów WCAG 2.0, jeżeli w tym czasie Wydawca witryny nie podejmie czynności naprawczych.
 10. Równocześnie z wezwaniem do usunięcia z serwisu insygniów Klubu Dostępnych Stron serwis zostanie usunięty z katalogu Klubu Dostępnych Stron.
 11. Przywrócenie usuniętego serwisu do katalogu może nastąpić na wniosek Wydawcy złożony nie wcześniej niż 3 miesiące po dacie wycofania z publikacji w katalogu.