Transkrypcja utworu muzycznego uczniów 3T Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.

Mordo, ale poco ci ten plastik
Zamiast tego użyj szkło wiele razy nic nie stracisz
Nie segreguj ludzi ale posegreguj śmieci
Żeby nie zgubiły ci się gdzieś po drodze po zamieci

Czasem miasto wygląda tak jak dziki dziki zachód
Siatki jak krzaki pędzą przez chodniki w tym slońca blasku
Niesie je tak lekko wiatr i to wygląda słabo
Lepiej zanieś je na skład byś mógł iść se spokojnie z mamą

Plastik szkło bio i makulatura
Nie używaj plastiku bo plastik to jest bzdura
Najsik to co zdrowe i natura
Nie pozwól by rosła dzieciom naszym plastiku
góra


Nasze środowisko to nie żart
lepiej dbaj o nie brat
Pomyśl o przyszłości nie bądź egoistą
Bo butelki plastikowe naszą ziemię niszczą

Segreguje śmieci walczę co dzień z odpadami
Nie nosimy tu korony chodź jesteśmy w tym królami
Weź ty sam zdecyduj lepiej czy utonąć chcesz w plastiku
Wiele w sumie dookoła gdy planeta już o pomstę wola
(Strzeż się słomek w morzu)

Wyrzucaj uważnie, a nie gdzie popadnie
Tak jak obywatel świata sam zdecyduj czy to fajne
To jest ważny temat i nie sztuczny jak tworzywa
Żeby nam się lepiej żyło ty plastiku nie używaj

SK HDK „absolwent nr 164”

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 2020/2021szkolne koło wolontariatu

 Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. Wypełnia sumiennie dziennik wolontariusza.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Wrzesień

 • Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
 • Planujemy całoroczną pracę Klubu.
 • Akcja "Pierwszy dzwonek" - zbiórki nowych artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu naszego miasta i gminy..
 • Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne.

Październik

 • Włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne.

Listopad

 • Świąteczną Akcję dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Elblągu.

Grudzień

 • Zbiórka żywności z ramienia Banku Żywności
 • Organizacja paczki dla podopiecznego DPS w Elblągu pt: „List do Św. Mikołaja DPS Niezapominajka”
 • Organizacja zbiórki ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Styczeń

 • Udział w ramach organizacji Finału WOŚP - zbiórka na terenie szkoły do puszek.

Marzec

 • Zbiórka karmy dla elbląskiego schroniska dla zwierząt

 Czerwiec

 • Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie
 • Spotkanie z wolontariuszami

Podkategorie