• Dyrektor szkoły

mgr inż. Dorota Bajor

  • Wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Iwańczuk

  • Kierownik zajęć praktycznych

mgr inż. Krystyna Grochowska

  • Grono Pedagogiczne

mgr inż. Bajor Dorota

mgr Basiukiewicz Danuta

mgr Biedrzycka Kamila

mgr Borzdyńska Mira

mgr Chodorowska Anna

mgr inż. Chwietkiewicz-Mazur Paulina

mgr Falkowska-Kucia Magdalena

mgr Fogiel Maciej

mgr Anna GerejGula

mgr Grabowska Marta

mgr inż. Grochowska Krystyna

mgr Grozowska Monika

mgr Iwańczuk Jolanta

mgr Jurgielewicz Michał

ks. mgr Łuszczykiewicz Mateusz

mgr Mikulska Alicja

mgr Nosarzewska Grażyna

mgr Pawlukowicz Joanna

mgr inż. Pędzisz Jerzy

mgr Pobudkowska-Żuk Anna

mgr Polecka Joanna

mgr Popowicz Tomasz

mgr Rachwał Renata

mgr inż Samburski Adrian

mgr inż. Skowrońska Sylwia

mgr Smilgin Izabela

mgr Spicha Agnieszka

mgr Stryjczyk Jarosław

mgr Wysocki Tomasz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

  • Kierownik gospodarczy -  Beata Szewczyk
  • Sekretarz szkoły - Estera Osuchowska

Arent Krzysztof - konserwator

Cemerzewska Katarzyna

Grudzińska Magdalena

Krysik Monika

Kwilman Małgorzata

Olejnik Iwona

   

 

Podkategorie