• Dyrektor szkoły

mgr inż. Dorota Bajor

  • Wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Iwańczuk

  • Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Sławomir Żukowski

 

  • Grono Pedagogiczne

Bajor Dorota - Dyrektor, przedmioty zawodowe budowlane

Bachurska Aneta - wychowanie fizyczne

Banasik Joanna - język angielski

Biedrzycka Kamila - biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości

Borzdyńska Mira - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Chodorowska Anna - przedmioty zawodowe fryzjerskie, wychowanie fizyczne

Chwietkiewicz-Mazur Paulina - przedmioty zawodowe budowlane

Falkowska-Kucia Magdalena - przedmioty zawodowe fryzjerski, chemia

Fogiel Maciej - język angielski, język angielski zawodowy, informatyka

Gerej-Gula Anna - język angielski, język angielski zawodowy

Górlaska Anna - zajęcia rewalidacyjne

Grabowska Marta - język niemiecki, geografia, podstawy przedsiębiorczości

Grozowska Monika - język angielski

Iwańczuk Jolanta - wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, doradca zawodowy

Jurgielewicz Michał - historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, religia

Kawałkowska Iwona - język angielski, język niemiecki

Kotowski Konrad - wychowanie fizyczne

Łysik Anita - pedagog szkolny

Majewska Justyna - psycholog szkolny

Mikulska Alicja - język polski, biblioteka

Nosarzewska Grażyna - język polski, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog specjalny

Osik Magdalena- przedmioty zawodowe fryzjerskie, OZE, biznes i zarządzanie

Pawlukowicz Joanna - historia, WOS

Pędzisz Jerzy - fizyka, EDB, przedmioty zawodowe, energetyczne, OZE

Piechotka Joanna -  przedmioty zawodowe krawieckie

Piesik Agnieszka - rysunek zawodowy, OZE

Piesik Piotr - przedmioty zawodowe energetyczne, OZE

Polecka Joanna - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Rachwał Renata - pedagog szkolny

Romejko Anna - religia

Sierzputowski Marcin - przedmioty zawodowe stolarskie

Skowrońska Sylwia - przedmioty zawodowe stolarskie

Smilgin Izabela - język polski, filozofia

Spicha Agnieszka -  matematyka

Stecyk Anita - matematyka

Stryjczyk Jarosław - informatyka, przedmioty energetyczne, OZE, budowlane

Wojciechowska-Salamon Iwona - fizyka, matematyka

Wysocki Tomasz - wychowanie fizyczne

Zabłocki Paweł - przedmioty zawodowe stolarskie

Żukowski Sławomir - kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe stolarskie, zajęcia socjoterapeutyczne

 

  • PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Arent Krzysztof

Cemerzewska Katarzyna

Grudzińska Magdalena

Krysik Monika

Kwilman Małgorzata

Olejnik Iwona

Osuchowska Estera

Szewczyk Beata

   

 

Podkategorie