Wycieczka do Kadyn

WYCIECZKA DO KADYN

„Walory przyrodnicze i historyczne Wysoczyzny Elbląskiej” to tytuł projektu autorstwa Małgorzaty Borzymowskiej-Bożek nauczyciela biologii Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Jego realizacja przebiegała w dwóch etapach.

Pierwszy etap projektu był realizowany w szkole. Uczniowie w ramach lekcji biologii poznali prawne mechanizmy ochrony przyrody w Polsce, zapoznali się ze sposobami jej ochrony, jak również poznali główne zanieczyszczenia degradujące środowisko. Natomiast w ramach lekcji historii poznali dzieje Elbląga i jego okolic ze szczególnym uwzględnieniem Kadyn. Etap drugi to zajęcia terenowe przeprowadzone na obszarze rezerwatu przyrody „Kadyński Las”. Miały one miejsce 15 maja 2014 roku i obejmowały miejscowość Kadyny oraz jej okolice.

Podczas zajęć uczniowie klasy I TT oraz II MZ poznali:

  • historię tej miejscowości,
  • jej zabytki np.: układ ruralistyczny z XVIII–XIX wieku, zespół klasztorny franciszkanów w Kadynach z 1745–1799, kaplicę pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kaplicę przydrożną pw. Świętego Krzyża z 1777 roku, kapliczkę przydrożną przy drodze do Tolkmicka, zespół pałacowy i folwarczny w Kadynach z XVII–XX wieku, zespół Białej Leśniczówki w Kadynach z 1920 roku, budynek szkoły z 1902 roku, budynek gospodarczy, zabytkowy dom, posesja nr 12a, budynek karczmy, obecnie dom mieszkalny-posesja nr 41 z 1911 roku, zespół cegielni z 1902–1903 roku,
  • legendy związane z tym regionem,
  • faunę i florę rezerwatu przyrody „Kadyński Las”,
  • architekturę osadnictwa mennonickiego i olęderskiego z XVIi XVII wieku

oraz

  • przeprowadzili badania chemizmu wody w Zalewie Wiślanym.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Małgorzata Borzymowska-Bożek