Logo EFS

Celem projektu "Edukacja Przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie" jest pomoc nauczycielom w zastosowaniu nowoczesnych technologii w codziennej pracy oraz poznaniu projektów opartych na współpracy, takich jak eTwinning. Projekt zrealizowany został przez nauczycieli Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu przy wsparciu Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKRES SZKOLEŃ

W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Zakres szkoleń obejmował m.in.:

  • tworzenie interaktywnych prezentacji,
  • warsztaty animacji poklatkowych,
  • warsztaty cyfrowych opowiadań,
  • tworzenie internetowych stron edukacyjnych,
  • wykorzystanie platformy eTwinning,
  • tworzenie interaktywnych quizów online,
  • warsztaty tworzenia cyfrowych komiksów,
  • warsztaty cyfrowej obróbki wideo.

 

Uczestnicy zgodnie przyznają, że kurs pozwolił im:

pogłębić wiedzę oraz rozwinąć umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania,

jeszcze bardziej aktywizować uczniów i angażować ich w zajęcia,

używać odpowiednich metod motywacji i porawiać atmosferę w klasie, tak aby wpływała pozytywnie na proces edukacji.

Kursy zostały zorganizowane przez firmy partnerskie EuroMind oraz SmartSolutions, które specjalizują się w kursach dla nauczycieli.

BAZA WIEDZY TIK

Jednym z wielu efektów wypracowanych w ramach projektu przez nauczycieli ZSIŚiU jest Baza Wiedzy TIK. Można w niej znaleźć informacje o najlepiej sprawdzających się w praktyce narzędziach multimedialnych, dzięki ktorym lekcje są bardziej angażujące i uczniowie chętniej biorą w nich udział. Wszyscy chcący zpoznać się z bazą wiedzy mogą ją znaleźć pod tym linkiem: http://edukacjaprzyszlosci.testcode.pl/

MEDIA O PROJEKCIE

Informacje o projekcie można znaleźć również w lokalnych serwisach internetowych:

// Edukacja przyszłości - tradycja i nowoczesność w ZSIŚiU

// Nauczyciele z Elbląga na międzynarodowym kursie ICT

// Uczyć w atrakcyjny sposób też można

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekt "Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie" zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 15.648.00€.