EkoEnergetyka” – współpraca ZSIŚiUPolitechniką Gdańską

Od 2021r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską. W ramach podpisanego porozumienia przeprowadzane są konsultacje wdrażanych programów nauczania z przedmiotów ścisłych i zawodowych, uczniowie łączą naukę w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Ponadto wykładowcy uczelni dzielą się swoim doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami szkoły.


W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej i trzeciej kształcący się w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Technik OZE) zgłębiali tajniki wiedzy z branży energetycznej pod czujnym okiem wykładowców uczelni. Podczas cyklicznych warsztatów prowadzonych w szkole uczniowie poszerzyli wiedzę z podstaw techniki pomiarowej odnośnie temperatury, ciśnienia oraz natężeń przepływu. Podsumowanie działań odbyło się w formie zajęć laboratoryjnych na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Młodzież przeprowadziła badania efektywności cieplnej kolektora słonecznego w warunkach laboratoryjnych. Pozwoliło to uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia omawiane podczas zajęć w szkole. Dzięki współpracy przyszli fachowcy z branży OZE mieli okazję wziąć udział w wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych i poczuć się jak studenci.
Tegoroczny cykl spotkań odbywał się w ramach programu Uranium Supporting Cooperation With High Schools realizowanego przez Politechnikę Gdańską z 6 szkołami średnimi technicznymi,
Ścisła współpraca ZSIŚiU z gdańską uczelnią będzie kontynuowana w kolejnych latach. Na wrzesień 2022r. zaplanowano między innymi spływ kajakowy Radunią szklakiem elektrowni wodnych, a w późniejszym czasie zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej odnośnie turbin wodnych.