31 maja 2022 – Światowy Dzień Bez Tytoniu
Światowy Dzień Bez Tytoniu został ustanowiony przez państwa członkowskie Światowej Organizacji
Zdrowia w 1987 roku, aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniu oraz powodowane przez nią
choroby i zgony.

Każdego roku, 31 maja obchodzimy ten dzień z innym tematem przewodnim obejmującym szeroki
zakres środków w ramach Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu.
„Tytoń zagrożeniem dla naszego środowiska” to hasło tegorocznych obchodów, które ma podnieść
świadomość społeczną na temat wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy,
produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady. Szkodliwy wpływ przemysłu
tytoniowego na środowisko jest ogromny i rośnie, zwiększając niepotrzebną presję na i tak już
ograniczone zasoby i delikatny ekosystem naszej planety.
Czy wiesz, że?
Na całym świecie każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę
tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i
degradacji gleby.
Do produkcji jednego papierosa zużywa się 3,7 l wody.
Produkcja tytoniu wyczerpuje planetę z zasobów wody, paliw kopalnych i metali.
Globalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza, że przemysł tytoniowy
w dużym stopniu opiera się na zasobożernych środkach transportu.
Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów zanieczyszcza środowisko,
generując ponad 766,5 miliona kilogramów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące
chemikaliów do powietrza, wody i gleby.
Statystyczny palacz podczas swojego życia wytwarza 5 ton CO2.
Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami,
toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikiem i odpadami z e-papierosów. Nie
dajmy się nabrać na próby przemysłu tytoniowego odwrócenia naszej uwagi od wyrządzanych przez
niego szkód środowiskowych poprzez darowizny na rzecz ochrony środowiska i raporty o „standardach”
środowiskowych, które często sami ustalają. Przemysł tytoniowy zarabia niszcząc środowisko i powinien
być pociągnięty za to do odpowiedzialności. Ponad to rządy i decydenci powinni wspierać hodowców
tytoniu w przejściu na alternatywne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania w celu zmniejszenia
wpływu uprawy, suszenia i produkcji tytoniu na środowisko, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu
środków kontroli tytoniu.
Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza
egzystencja. Rezygnując z papierosów chronimy środowisko i siebie. Rzuć palenie dla swojego
zdrowia i zdrowia naszej planety.


Więcej o Światowym Dniu Bez Tytoniu:


https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022