27 września (wtorek) w godz. 8.00 - 12.00 w naszej szkole odbędzie się 25. otwarta akcja honorowego oddawania krwi.

pt. I Ty możesz zostać bohaterem !!

Kto może oddać krew? Każdy, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 55 kg. Przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację.

Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

Zapraszamy serdecznie: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

Nie bądź żyła, podaj rękę !!

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 9 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywna ocenę z zachowania.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który przyjmuje zgłoszenia do dnia 26.09.2022 r. (poniedziałek).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!