26 września został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. Podsumowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Prace naszych uczniów: 

Europejski Dzień Języków Obcych


26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcać Europejczyków nauki języków obcych – niezależnie do wieku.

Z tej okazji uczniowie na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego mogli uczestniczyć w "nieco innych lekcjach".

Uczniowie zapoznali się z genezą tego święta. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat: "Dlaczego warto uczyć się języków obcych?" "Czy znajomość języka angielskiego przyda nam się w dorosłym życiu?" Rozmawialiśmy o różnych językach obcych, których już się uczyliśmy. Dowiedzieliśmy się, że niektórzy nasi uczniowie uczyli się np. języka hiszpańskiego, francuskiego czy włoskiego.
Na lekcjach rozwiązywaliśmy różne quizy językowe. Uczniowie dowiedzieli się o angielskich słowach "false friends" oraz poznali kilkanaście ich przykładów. Poznaliśmy powitania w wielu językach europejskich, oraz np. jak powiedzieć "Kocham Cię" w różnych językach. Mamy nadzieję, że takie lekcje zmotywowały naszych uczniów do nauki języka niemieckiego i angielskiego.

Inne atrakcje tego dnia:
1. Karaoke w języku obcym (utwór dowolny)
2. Konkurs na karykaturę znanej postaci ze świata sportu, muzyki lub
polityki z krajów europejskich (technika dowolna) – czas wykonania do
30.09.22
3. Konkurs na najśmieszniejszego MEMA w języku obcym (strona
www.iloveimg.com)
4. Konkurs na wykonanie krótkiego KOMIKSU w języku obcym (np. na
stronie app.pixton.com) – czas do 27.09.22
5. Quiz online z wiedzy o językach / krajach (strona Goethe Institut)
6. Gra online „Jaki to język?”– rozpoznawanie ze słuchu (strona Goethe
Institut)
Każdy z uczniów mógł znaleźć coś dla siebie. Najbardziej aktywni uczniowie oraz wykonane przez nich prace zostały wysoko ocenione.