Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie usługi, z których
już dziś mogą skorzystać zarówno uczniowie (do 19 r. życia) jak również
rodzice, przy spełnieniu określonych warunków. 

Poniżej usługi, z których mogą skorzystać uczniowie i rodzice:

1. Wsparcie psychologiczne wg indywidualnych potrzeb (dla dzieci i
młodzieży do 19 roku życia)

2. Terapia psychologiczna (dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia)

3. Terapia logopedyczna (dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia)

4. Warsztaty specjalistyczne dla rodzin (dla rodzin, w których występuje
problem związany z nauczaniem zdalnym i powrotem uczniów do nauczania
stacjonarnego jak również dla rodzin, w których występuje problem
związany z zagrożeniami cyfrowymi)

5. Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (dietetyk, pedagog,
fizjoterapeuta, seksuolog)

6. Terapia małżeńska i partnerska (dla rodziców przeżywających kryzys w
swoim związku małżeńskim lub partnerskim)

Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług społecznych dostępnych
w ofercie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych można znaleźć na naszej
stronie internetowej pod linkiem https://www.ecus.pl/uslugi-spoleczne/