Klasa 1T (Technik Energetyk / Technik Usług i Systemów Energii Odnawialnej) pod opieką specjalisty Pani Joanny Pawlukowicz i wychowawcy klasy uczestniczyła w lekcji historii na Starym Mieście w Elblągu. Uczniowie z mapą Elbląga musieli odnaleźć 22 punkty i odpowiedź na pytania z nimi związane.

Np.: Jakie drzewo posadzono w 1772r. kiedy Elbląg został oderwany od Polski w wyniku I rozbioru etc.

 Wychowawca: A. Gerej - Gula