REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG W ELBLĄGU ,,POPIERSIE MIKOŁAJA KOPERNIKA”
I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Konkurs jest organizowany w związku z obchodami 60-cio lecia szkoły. Pomysłodawcą konkursu jest Pani Iwona Wojciechowska-Salamon.

II. Cele konkursu:
1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac
graficznych na określony temat.
2. Szerzenie historii patrona szkoły.
3. Budowanie wspólnoty, przynależności do społeczności szkolnej.
III .Warunki uczestnictwa.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie grafiki popiersia Mikołaja Kopernika. Praca ma mieć wymiary 45 cm x 45 cm i minimum 300 dpi.

Jeden autor może wysłać dowolną ilość prac na adres organizatora.Technika wykonania pracy to grafika komputerowa.Pracę należy podpisać: imię i nazwisko oraz podać klasę.
Nagrody będą przyznawane indywidualnie. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


IV. Termin i miejsce składania prac.
Prace należy przesłać do 28.02.2023 roku do Pani Iwony Wojciechowskiej-Salamon,
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Rozstrzygnięcie konkursu.
Jury wybierze najciekawsze prace. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim:

  • estetykę wykonania,
  • oryginalność i pomysłowość.
  • Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze.
  • Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez informację na dzienniku elektronicznym, stronie FB, a rozdanie nagród w gabinecie Pani Dyrektor.


VII. Publikacja prac i nagrody.
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie będącej dekoracją gali 60-cio lecia szkoły. Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
NAGRODY : bony, dyplomy, publikacja na FB, wykorzystanie prac do dekoracji przy organizacji 60-cio lecia szkoły.


VIII. Uwagi dodatkowe.
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
• Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Iwona Wojciechowska-Salamon

Organizatorzy:
ZSIŚIU
Iwona Wojciechowska-Salamon