Bosch Termotechnika Szkoli – program edukacyjny
Nasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego „BOSCH Termotechnika Szkoli” – edycja IX. Laureatem pierwszego testu z zakresu: Pompy ciepła został Łukasz Cyran z IV T.

Jest to jeden z flagowych programów CSRowych Bosch w Polsce. Zyskał on ogromną popularność wśród nauczycieli i młodzieży z całej Polski. Junkers-Bosch prowadzi program edukacyjny we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi na kierunkach: technik inżynierii sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i na kierunkach pokrewnych

Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych. Bosch Termotechnika organizuje cykl dedykowanych szkoleń dla nauczycieli. Następnie nauczyciele przekazują zdobytą wiedzę zainteresowanym uczniom, przygotowując ich do testów z zakresu tematyki grzewczej jak np. technika kondensacyjna, pompy ciepła.
Uczniowie, którzy otrzymali najlepsze wyniki z testów, otrzymują atrakcyjne nagrody, np. elektronarzędzia Bosch. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest voucher na kurs i egzamin
SEP - na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych.
Zdobycie uprawnień ułatwia przyszłym instalatorom start na rynku pracy i znalezienie pracy w zawodzie, np. w charakterze Autoryzowanego Instalatora Bosch Termotechnika.
Do szkoleń w tym roku szkolnym wybranych zostało sześciu reprezentantów naszej szkoły:
• Mikołaj Bartosik z III T
• Konrad Gleszczyński z III T
• Łukasza Cyran z IV T
• Szymon Czarniecki IV T
• Patryk Stremplewski z IV T
• Jakub Szczerba z IV T
Nauczyciel przedmiotów zawodowych Jerzy Pędzisz w listopadzie i grudniu wziął udział cyklu zajęć specjalistycznych organizowanych w ramach szkolenia. Następnie jego zadaniem
było przygotowanie uczniów do testów wiedzy. Pierwszy odbył się na początku stycznia. Przygotowania odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła SEP „Młody energetyk”.
Laureatem pierwszego testu z zakresu: Pompy ciepła został Łukasz Cyran z IV T.
Uczeń otrzymał atrakcyjną nagrodę rzeczową.
Serdecznie gratulujemy !!!
Jerzy Pędzisz
- nauczyciel energetycznych przedmiotów zawodowych