Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego - klasa patronacka MEBLE WÓJCIK

będziesz fachowcem obsługi maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

KWALIFIKACJA

  • Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Absolwent – jest przygotowany do:

  • montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej
  • obsługiwania maszyn i urządzeń podczas produkcji drzewnej
  • kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej
  • wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń