Rekrutacja trwa ...

Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia do kontynuacji nauki w nowej Branżowej Szkole II stopnia

ZAWODACH:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Fryzjer
 • Stolarz

Możliwość dalszego kształcenia w zawodach: 

 • Technik technologii drewna 
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik usług fryzjerskich

ULOTKA- pobierz tutaj

Kończąc Branżową Szkołę II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia ma także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu złożenia poniższych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • 2 fotografie.

 

-WNIOSEK - REKRUTACJA

 • Zajęcia odbywać się będą popołudniami, więc nie będą kolidować z pracą zawodową. Nauka trwa 2 lata.
 • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Do Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmujemy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia 
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie (kontynuacja zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
 • Technik usług fryzjerskich (kontynuacja zawodu Fryzjer).
 • Technik technologii drewna (kontynuacja zawodu Stolarz).